Filologías Gallega y Portuguesa

Ciencias Sociales Ciencias Jurídicas Ciencias Humanas ArteAtrásFilologías hispánicas

Fecha de actualización: 13/03/2012; 21/05/2012; 20/09/2012

RPROFESORh_indexg_indexUNIVERSIDAD
1Infante, Ulisses819USC
2Regueira Fernández, Xosé Luís815USC
3Freixeiro Mato, Xosé Ramón512UDC
4Álvarez Blanco, Rosario58USC
5Boullón Agrelo, Ana Isabel57USC
6Souto Cabo, José Antonio56USC
7Mariño Paz, Ramón410USC
8Tarrío Varela, Anxo49USC
9Silveira, Jorge Fernandes da48USAL
9Vilavedra Fernández, Dolores48USC
11Dubert García, Francisco X.47USC
11Fernández Salgado, Benigno47UVI
13García Negro, María Pilar46UDC
13González Fernández, Helena46UB
15Fernández Rei, Elisa45USC
15Frías Conde, Francisco Xavier45UNED
15Lorenzo Suárez, Anxo Manuel45UVI
15Sanmartín Rei, Goretti45UDC
19Marcos de Dios, Ángel310USAL
20Ferreiro Fernández, Manuel39UDC
21Xove Ferreiro, Xosé38USC
22Forneiro Pérez, osé Luis35USC
22Lorenzo Vázquez, Ramón35USC
24Baltrusch, Burghard34UVI
24Cidrás Escáneo, Francisco34USC
24Cuadrado Fernández, Perfecto34UIB
24González Seoane, Ernesto X.34USC
24Navas Sánchez-Élez, María Victoria34UCM
24Navaza Blanco, Gonzalo34UVI
24Roig Rechou, Blanca Ana34USC
24Tato Fontaíña, Laura34UDC
24Torres Feijó, Elias J.34USC
33Álvarez de la Granja, María33USC
33Álvarez Sellers, María Rosa33UV
33Costas González, Xosé Henrique33UVI
33Gómez Clemente, Xosé María33UVI
33Labraña Barrero, Sabela33UB
33Rodríguez Guerra, Alexandre33UVI
33Soto Andión, Xosé33UVI
40Dos Santos Neto, María Manuela26UV
41Noia Campos, María do Camiño25UVI
42Ferreira Montero, Hélder Júlio24USAL
42Pociña López, Andrés José24UNEX
42Salinas Portugal, Francisco24UDC